Tarım işçisi aletleri

Tarım işçisi aletleri

Kıbrıs toplumu geleneksel olarak tarım ile domine edilmektedir ve Kıbrıslı tarım işçilerinin sayısı diğer meslek gruplarından sayıca fazladır. 1931 resmi nüfus sayımı rakamlarına göre, tüm nüfusun %75’I kırsal alanda yaşamaktadır ve nüfusun %55’i toprağı işlemektedir.

  • Dar ‘Tsappa’ (Çapa): Ağaçları, patatesleri ve diğer tarım işlerini çapalamak için kullanılır.
  • Geniş ‘Tsappa’ (Çapa): Patatesleri ekerken saban izi açmak için kullanılır.
  • Duble ‘Tsappa’ (Çapa): Ağaçların etrafında rezervuar kazmak için ve tarlalar ile meraların çapalanması için ve çoğunlukla erkekler tarafından kullanılır.
  • ’Kounia’: Tool used for the cutting of very thick branches
  • ‘Kladeutiri’ (Budama aleti): Budama ve üzüm bağı işlerinde kullanılır.
  • ‘Drepani (Orak): Mahsul toplama için kullanılır.
  • Kırpıcılar: Çobanlar tarafından koyunları kırpmak için kullanılır.