Εργαλεία του Πετροκόπου

Εργαλεία του Πετροκόπου

Είναι γνωστό σε όλους που ασχολούνταν με την οικοδομή, πως από τα λατομεία του Γερόλακκου που ανοίκτηκαν γύρω στο 1930 και λειτουργούσαν μέχρι το 1974,έβγαινε η καλύτερη πέτρα. Τα εργαλεία για το κόψιμο της πέτρας ήταν η μάτσα,ο κούσπος, το λιβέρι,η σφήνα, το μαρτέλλι,το φτυάρι για τη μεταφορά των χωμάτων.

  • Σφήνες: Τις τοποθετούσαν στο αυλάκι που ανοιγόταν και τις κτυπούσαν με τη μάτσα για να χωρίσει η πέτρα.
  • Μάτσα (μικρή): Τη χρησιμοποιούσαν για το κτύπημα των σφήνων,ώστε να χωρέσει η πέτρα από το βράχο.
  • Λιβέρι:Το χρησιμοποιούσαν ως μοχλό για τη μετακίνηση της πέτρας.
  • Μάτσα: Τη χρησιμοποιούσαν για το κτύπημα των σφήνων,ώστε να χωρέσει η πέτρα από το βράχο.