Εργαλεία του Μεταλλωρύχου

Εργαλεία του Μεταλλωρύχου

Ο ορυκτός πλούτος της Κύπρου, αποτελούσε παράγοντα στον οποίο θα μπορούσε να στηριχθεί η οικονομία του τόπου αν δεν τύγχανε ξένης εκμετάλλευσης. Ο αριθμός των εργατών που απασχολούνταν σε όλες τις μεταλλευτικές εταιρείες ήταν 10,000, από τους οποίους οι 8,000 απασχολούνταν μόνο στην ΚΜΕ (Κυπριακή Μεταλλευτική Εταιρεία), που είχε ιδρυθεί το 1914. Οι συνθήκες εργασίας στα μεταλλεία και οι όροι εργασίας των μεταλλωρύχων ήταν αρκετά σκληρές και επικίνδυνες, αφού τα μέτρα προστασίας ήταν ελλειπή. Σύμφωνα με πηγές της εποχής 3 εργάτες το χρόνο πέθαιναν και άλλοι 100 παρέμεναν ανάπηροι από ατυχήματα.

  • Πύλινος λίχνος: Άναβε με λάδι και φυτίλλι για φωτισμό των μεταλλείων στην αρχαιότητα.
  • Λάμπα του μεταλλωρύχου: Τη χρησιμοποιούσαν για φωτισμό στα υπόγεια των μεταλλείων.
  • Κράνος: Το χρησιμοποιούσαν για προστασία της κεφαλής τους οι μεταλλωρύχοι κατά την ώρα εργασίας τους.
  • Ποδίνες: Τις χρησιμοποιούσαν οι μεταλλωρύχοι γιατί προστατεύαν καλύτερα τα πόδια τους από τα νερά στα υπόγεια των μεταλλείων.
  • Σφογγάρι: Αφού το έβρεχαν με νερό το έδεναν με σπάγκο στο στόμα για να φιλτράρεται ο μολυσμένος αέρας που ανεπνέαν οι μεταλλωρύχοι και για να μην καταπίνουν τις σκόνες κατά την ώρα εργασίας τους και να παθαίνουν πνευμοκονίαση.
  • Φαλιομηχανή: Δούλευε με πιεσμένο αέρα και την χρησιμοποιούσαν για να βγάζουν φάλιες( τρύπες), στις οποίες τοποθετούσαν δυναμίτες για την εξόρυξη του μεταλλεύματος, αφού στο μπροστινό μέρος τοποθετούσαν ειδικό λιβέρι.
  • Ποσιηκομηχανή: Δούλευε με πιεσμένο αέρα και την χρησιμοποιούσαν για να ρίχνουν τα ετοιμόρροπα μετά από την ανατίναξη των φάλιων, αφού στο μπροστινό μέρος τοποθετούσαν ειδικό λιβέρι.
  • Καππακλί: Το χρησιμοποιούσαν οι μεταλλωρύχοι για την μεταφορά της τροφής τους στην εργασία.
  • Πύραυνος: Ήταν το κύριο μέσο μαγειρέματος των οικογενειών των μεταλλωρύχων κυρίως στις δεκαετίες 1930 και 1940 και δούλευε με πετρέλαιο.