Οι Συντεχνίες Σταθεροποιούνται

Οι Συντεχνίες Σταθεροποιούνται

Η δεκαετία 1930-40 υπήρξε αποφασιστική για την οργάνωση της εργατικής τάξης. Μέσα σ’ αυτήν την περίοδο διεξήχθησαν αρκετοί και σκληροί αγώνες, με αποτέλεσμα η εργατική τάξη να κατακτήσει έστω και στοιχειώδες το δικαίωμα στην οργάνωση και την διεκδίκηση. Το 1931 ιδρύεται η πρώτη συντεχνία-η Συντεχνία Υποδηματεργατών Λευκωσίας και αναγνωρίζεται επίσημα το 1932 ύστερα από την θέσπιση του περί Συντεχνιών Νόμου.

Εγγραφές Συντεχνιών

Μετά την ίδρυση της πρώτης συντεχνίας ακολουθεί και η ίδρυση αρκετών άλλων. Μέχρι τον Αύγουστο του 1939, ιδρύθηκαν 46 συντεχνίες με 2544 μέλη και μέχρι το 1941, ιδρύθηκαν 66 Συντεχνίες με 3679 μέλη.

  • Πιστοποιητικό εγγραφής της πρώτης συντεχνίας με βάση το Νόμο-των υποδηματεργατών Λευκωσίας το 1932.
  • Ο Περί Συντεχνιών Νόμος του 1932.
  • Υποκατάστημα της Ένωσης Εργαζομένων Κύπρου Κύπρου (CMC-KME) το 1946.
  • Βιβλίο πρακτικών ολομέλειας Συντεχνιών ( 1931).
  • Πρακτικά Ενώσεως Συντακτών Κύπρου (1942).
  • Πρακτικά Επαρχιακής Συντεχνιακής Συνδιάσκεψης Λευκωσίας-Κερύνειας (1945).
  • Πρακτικά Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Λευκωσίας 1935-1947.
  • Πρακτικά Συντεχνίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αμμοχώστου 1939.
  • Δεκαπενθήμερο Δελτίο Συντεχνιών Λευκωσίας.
  • Πιστοποιητικά εγγραφών διάφορων συντεχνιών όπως τους Τυπογράφους Λευκωσίας 1938, Κουρείς Λευκωσίας 1936, Υλοτόμοι του Κάμπου-Τσακκίστρας 1942, Σιωφέρ 1947 και άλλα.