Ίδρυση της ΠΕΟ

Ίδρυση της ΠΕΟ

Τον Γενάρη του 1946 σε αντικατάσταση της παράνομης ΠΣΕ, ιδρύεται από τα’ απομείναντα συνδικαλιστικά στελέχη η ΠΕΟ. Η ΠΕΟ συνέχισε το έργο που άρχισε η ΠΣΕ, στάθηκε επικεφαλής του κυπριακού συνδικαλιστικού κινήματος και έγινε εμπνευστής των αγώνων της εργατικής τάξης.

  • Ντοκουμέντο από την ιστορική δίκη της ΠΣΕ και ίδρυση ΠΕΟ.
  • Πιστοποιητικό εγγραφής της ΠΕΟ το 1946.
  • Βιβλίο «ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΣΕ-ΠΕΟ».
  • Καταστατικό ΠΕΟ.
  • Σφραγίδα 60χρονων ΠΕΟ.
  • Φωτογραφίες από το κτίσιμο του οικήματος της ΠΕΟ από εθελοντές εργαζόμενους το 1952.