İşçi Mücadeleleri

İşçi Mücadeleleri

 • Kuruluşundan beri, Tüm Kıbrıs İşçi Sendikaları Federasyonu (ΠΕΟ), 1 Mart 1944 tarihinde ücretlerin fiyat endekslemesi talebi için olan grevlerde de görüldüğü gibi, Kıbrıs halkının sosyo-ekonomik mücadelelerinde başı çekmiştir. Grev, 1.500 işçinin katılımıyla 1-23 Mart tarihleri arasında Kamu İşlerinde gerçekleşmiştir.
 • ΠEO inisiyatifinde, 1946 yılında Sosyal Güvenlik için de mücadele başlamıştır. 1948’de Ticaret Birliği Sosyal Güvenlik Fonu ve de Birliğin ilk reviri kuruldu. 1956’da Sosyal Güvenlik yasası düzenlendi ve 1 Temmuz 1957 tarihinde yürürlüğe girdi.
  • Kitap: 1940-1944 arasında ΠΕΟ tarafından yayımlanan “Αγώνες για τον Τιμάριθμο” (Ücretlerin fiyat endekslemesi için mücadeleler).
  • Ücretlerin fiyat endekslemesini talep eden 1 Mart 1944 büyük grevinden fotoğraf.
  • 1953 yılında Rum Kıbrıslı ve Türk Kıbrıslı grevcilerin fotoğrafı.
  • Kitap: “Η ΠΕΟ άλλαξε την ζωή μας. 1956-1986, 30 χρόνια Κοινωνικές Ασφαλίσεις ” (ΠΕΟ hayatlarımızı değiştirdi. 1956 -1986, 30 yıllık Sosyal Güvenlik).
  • Sosyal Güvenlik talep eden inşaatçıların grevini gösteren fotoğraf.