Μέσα ενημέρωσης και Διαφώτισης

Μέσα ενημέρωσης και Διαφώτισης

Το συνδικαλιστικό κίνημα, έδωσε ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη του τύπου από τα πρώτα χρόνια δημιουργίας του. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει για τις Εφημερίδες Τοίχου που έβγαιναν από το 1940 μέχρι το 1949, από όλες τις συντεχνίες και είχαν το τίτλο « Η φωνή του Εργάτη». Το εκφραστικό όργανο της ΠΕΟ σήμερα είναι η εβδομαδιαία εφημερίδα «Εργατικό Βήμα» που κυκλοφορεί από το 1956.

  • 5 τεύχη « Το Δελτίον Μας» 1941, 1942, 1947, 1943.
  • 31 τεύχη « Εργατικά Νέα» 1947-1950/ 1948-1951.
  • «Η φωνή του Εργάτη».
  • 3 τεύχη «Το Φυλλάδιο μας» 1942.
  • 3 τεύχη «Ο Κύπριος Μεταλλωρύχος» 1951-1958-1960.
  • «Εργατικό Βήμα» 1956, 1976 και 1997.
  • Εκδόσεις της ΠΕΟ.