Ticaret Birliği Öncesi dönem

Ticaret Birliği Öncesi dönem

Dönemin hüküm süren şartları, İngiliz koloni döneminin ilk on yılı boyunca önemli bir çalışan sınıfının ortaya çıkmasına izin vermediği için Kıbrıs ticaret birliğinin oluşumu ve büyümesi oldukça geç olmuştur. Hem Ticaret Birliği öncesi dönem olan 1900-1920 arası, hem de 1930-1940 yılları arasında, yüksek seviyedeki işsizliğin (Kıbrıs’ın ekonomik gelişmesini ileriye götürecek olan endüstriyel temelin kurulmasında İngilizlerin ilgisinin olmamasından kaynaklı bir durum) Sosyal Sigortanın olmayışı durumuyla bir araya gelmesi ada halkını sefalete ve küçük düşürmeye sürüklüyordu.

İlk teşkilatlandırma adımları

Kıbrıs’ta Birlikler kurma denemeleri ilk olarak 1915 yılında başladı fakat temsili iş birliklerinin teşkilatlanması için gösterilen ciddi çabalar, adadaki ilk komünistlerin inisiyatifleri ve sıkı çalışmasıyla 1920’lerde başlamıştır. Dolayısıyla bu çabalar, Limasol ve Lefkoşa’da işçi birliklerinin, kulüplerinin ve birleşmiş işçi örgütlerinin oluşmasını sağladı.

  • Dilenci resimleri
  • Eşekler tarafından çekilen maden cevheri vagonlarını taşıyan bir grup madencinin resmi. O zamanların özelliklerine göre, eşeğin ölümü için işveren tarafından ödenen tazminatın madencinin ölümü için ödediği tazminattan daha fazla olduğunu da belirtmekte fayda var.
  • İşçilerin (‘hamalides’) sırtlarında ağır yük taşıdığı yer olan Limasol limanının fotoğrafları.
  • 1922’deki İnşaatçılar Birliği Üyeleri
  • İşçi kulüpleri ve birliklerinin oluşumunu tanımlayan 1925’teki “Νέος Άνθρωπος” (Yeni İnsan)’dan alıntı.
  • Günde 8 saat çalışma ve günlük ücretlerde artış talebinden dolayı 1933 yılında ortaya çıkan inşaatçıların grevi üzerine kıdemli ticaret birlikçilerinden Simos Tsiarris’in anlatısından alıntı.
  • Evlerinden getirdikleri ekmeğe ilişkin çıkan tartışmalar sonucu başlayan 6.000 işçinin 1929 Amiantos Madeni grevi hakkında belge.
  • Koloni polisi tarafından uygulanan işkenceleri takiben teşkilatlanan gizli konseyler üzerine kıdemli ticaret birlikçilerinden Kyriakos Ragouexos’un anlatısından alıntı.