Οι Πρώτες Παγκύπριες Συνδιασκέψεις

Οι Πρώτες Παγκύπριες Συνδιασκέψεις

Η πρώτη προσπάθεια για ενιαία καθοδήγηση των συντεχνιών πραγματοποιήθηκε με την Α΄ Παγκύπρια Συντεχνιακή Συνδιάσκεψη τον Αύγουστο του 1939, που τελικά κατάληξε σε αποτυχία. Το 1941 είναι ο χρόνος ενοποίησης του Κυπριακού Συνδικαλιστικού Κινήματος γιατί στις 17 Νοεμβρίου, ιδρύεται η Παγκύπρια Συντεχνιακή Επιτροπή ( ΠΣΕ), η οποία τίθεται επικεφαλής του συντεχνιακού συνδικαλιστικού κινήματος, καθοδηγητής και διαφωτιστής του.

 • Καταστατικό του «Σωματείου Ραπτεργατών Λεμεσού» που ιδρύθηκε στις 17 Νοεμβρίου 1924.
 • Καταστατικό της Συντεχνίας Υποδηματεργατών Λευκωσίας το 1931.
 • Καταστατικό της «Εργατικής Λέσχης Λευκωσίας» που ιδρύθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 1931.
 • Καταστατικό οικοδόμων Λευκωσίας 1931.
 • Καταστατικό συνδέσμου ιδιωτικών υπαλλήλων Λεμεσού.
 • Καταστατικά στα τούρκικα.
 • Σφραγίδα Υποδηματεργατών.
 • Πρακτικά Ιδιωτικών Υπαλλήλων.
 • Πρακτικά Δημόσιων Υπαλλήλων.
 • Πρακτικά Συντεχνίας Αρτεργατών.
 • Πρακτικά Συντεχνίας Σιδηρεργάτων.
 • Πρακτικά Συντεχνίας Κτιστών.
 • Πρακτικά Συντεχνίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αμμοχώστου.
 • Πρακτικά Συντεχνίας Ραπτεργατών.
 • Πρακτικά Συντεχνίας Εργατών Μηχανοτεχνιτών.
 • Πρακτικά Συντεχνίας Κτιστών και Εργατών Κτιστών Λάρνακας.
 • Πρακτικά Παγκύπριας Συντεχνιακής Επιτροπής.
 • Ντοκουμέντο « Η Ίδρυση της ΠΣΕ».
 • Φωτογραφία προεδρείου της Β΄Παγκύπριας Συνδιάσκεψης.
 • Απόσπασμα από την έκθεση της Β΄Παγκύπριας Συνδιάσκεψης.
 • Ντοκουμέντο με τις αποφάσεις της Παγκύπριας Εργατικής Συνδιάσκεψης.
 • Πρακτικά Β΄Παγκύπριας Συντεχνιακής Συνδιάσκεψης.
 • Πρακτικά Γ΄Παγκύπριας Συντεχνιακής Συνδιάσκεψης.
 • Οργανωτικές φόρμες συντεχνιών Λάρνακας, Πάφου, Αμμοχώστου, Λεμεσού.