Εργατικοί Αγώνες

Εργατικοί Αγώνες

Η ΠΕΟ από την ίδρυση της ηγείται των κοινωνικο-οικονομικών αγώνων του κυπριακού λαού, όπως τον αγώνα της 1ης του Μάρτη 1944 για τον τιμαριθμικό δείκτη στα μεροκάματα. Η απεργία πραγματοποιήθηκε στα Δημόσια Έργα από την 1η μέχρι τις 23 του Μάρτη και πήραν μέρος 1500 εργάτες.

Με πρωτοβουλία της ΠΕΟ από το 1946 αρχίζει και ο αγώνας για τις κοινωνικές ασφαλίσεις. Το 1948 ιδρύεται το πρώτο ταμείο Συντεχνιακών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το πρώτο Συντεχνιακό Ιατρείο. Το 1956 θεσπίζεται ο νόμος περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εφαρμόζεται στις 7/1/1957.

  • Βιβλίο « Αγώνες για τον Τιμάριθμο» 1940-1944 εκδόσεις ΠΕΟ.
  • Φωτογραφία από τον μεγάλο απεργιακό αγώνα της 1ης Μαρτίου 1944 για τον τιμάριθμο.
  • Φωτογραφία Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι απέργοι το 1953.
  • Βιβλίο « Η ΠΕΟ άλλαξε την ζωή μας» 1956-1986 30 χρόνια Κοινωνικές Ασφαλίσεις.
  • Φωτογραφία του 1947, απεργία οικοδόμων για Κοινωνικές Ασφαλίσεις.